Hästars välmående

Hästars välmående

Att ha djur ger oss livskvalité då kontakten med djur får oss att må bättre. Människor som dagligen umgås med djur har ofta en bättre hälsa både psykiskt och fysiskt. Man får villkorslös kärlek från dem och samtidigt med denna en ökad förståelse och respekt för dem. Att äga en häst innebär många roliga stunder men också ett stort ansvar för hästars välmående. Man har ansvar för hästen under hela tiden man äger den och precis som människor kan de bli sjuka eller må dåligt. Hästens välmående beror ofta på ägaren och hur man hanterar sin häst. Hästars välmående beror mycket på skötsel, stall och hagars utformning och om de har kontakt med andra hästar. Då de i grunden är ett flockdjur är kontakt viktigt för dem.

Hästars välmående och deras naturliga beteende som flockdjur

Hästen är ett flockdjur i grunden, även om vi ofta väljer att separera dem i enskilda boxar och hagar så mår de ofta bättre av att få vistas i flock utomhus. Hästars välmående förbättras om de kan leva som de är skapade att göra. Det finns alltid en flockledare bland hästar i grupp, och får de vara med andra hästar ökar det deras känsla av tryggheten de får i flocken. Hästar är i stort behov av den sociala kontakten de får med andra hästar.

En hästflock skapar trygghet och de varnar de andra hästarna vid fara och kan även skydda varandra. En ensam häst i en hage är helt oskyddad och kan även må dåligt av att bli isolerad från andra hästar. Är man mån om sina hästars välmående bör de få vistas med andra hästar. Det är bra om de får lära sig detta flockbeteende redan från det att de är föl. Men ofta när det blir bråk i hagen handlar det om att de fostrar varandra och inte för att de vill skada andra hästar. Hästars välmående beror ofta på om de får vara de flockdjur de är tillsammans med andra hästar.

Hästar och deras hovar

Oavsett om man har hästen i stall eller på lösdrift ska den ha en torr plats där den är skyddad mot väder och vind att vistas på. Ett utomhusstall med botten av ett underlag som ser till att de står torrskodda är viktigt. Hovarna bör verkas av hovslagare med några veckors mellanrum, och den mår inte dåligt av att vara oskodd periodvis om den har bra hovar utan sprickor. Hästars välmående beror ofta på fodret och det gäller även deras hovar. Fodret påverkar hovarna mer än man tror.

En glad häst är ofta en frisk häst, hästars välmående påverkar hur de beter sig i vardagen. En häst behöver mycket kärlek och omvårdnad. Daglig skötsel och motion kombinerat med vistelse och bus i hagen med kompisarna ger dig en glad och positiv häst. Felaktigt foder kan ge hästen problem med magen och de blir lätt överviktiga, de kan även bli drabbade av fång på hovarna. Gå gärna igenom hästen vid den dagliga skötseln så upptäcker du lättare om den har skador eller förändringar på kroppen, som mindre sårskador som kan bli allvarliga om de inte ses över. Hästars välmående och skötsel hör ihop.

En naturlig miljö ökar dina hästars välmående

Tävlingshästar och ekonomi

Många ryttare tävlar med sina hästar, det är ofta extra kostnader för transporter till och från tävlingar. Avgifter tillkommer för tävlingen, kraftfoder och inte minst kläder till ryttaren och speciell utrustning för hästen. Många tävlar på elitnivå och det kan handla om stora summor i vinstpengar. Att köpa en tävlingshäst är dyrt och många hästar pressas över sin förmåga när det gäller att de ska prestera på tävlingarna. Det finns då en risk att man har en häst som mår dåligt och eventuellt drabbas av skador. Dina hästars välmående beror helt på dina prioriteringar och att prioritera sin häst borde vara ett givet val.

Tävlingshästar tvingas ofta att utföra moment och rörelser som inte är naturliga för dem och med detta ökar risken för bestående skador. Hästen kan också bli orolig och nervös då den inte förstår varför den utsätts för den behandlingen. Det är viktigt att ha en utrustning som inte orsakar skador på hästarna som sadel och bett som passar hästen. Ett bra samspel mellan ryttare och häst, där de båda förstår varandra med en ömsesidig respekt kan göra mer nytta än ett skarpt bett som gör ont. Dina hästars välmående är alltid viktigare än den ekonomiska frågan, ett bra samspel ger framgång och resulterar i vinster på tävlingsbanan.

Horsemanship en väg till förståelse?

Många går olika kurser för att få en större förståelse för sin häst och för hur den fungerar. Oavsett om du har hästen för skogsridning eller ska tävla med den så krävs det att man har ett samspel med sin häst. Att förstå hästens behov och hur den reagerar på inlärningsmoment under träning gör dig till en bra tränare och hästägare. Att gå en kurs i horsemanship kan vara bra då den fokuserar på hästen och hur den fungerar i olika sammanhang. Samtidigt lär man sig otroligt mycket som ryttare och ägare under en sådan kurs. Kunskaper som gör att du sätter dina hästars välmående främst. Mycket tålamod och tillit tillsammans med träning på hästens villkor skapar ömsesidig villkorslös kärlek mellan häst och ryttare.